Košarica

Kontakt: radnim danom od 09-21h - 098/359-482; 091/47-44-777

   
  www.vitamini-hr.com
 
  Početna | O nama | Prednosti učlanjenja | Download | Kontakt
 
 
 
 
 
 
 

1. Opće odredbe

.
Ovim Pravilnikom o poslovanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvđuju se prava, obveze i odgovornosti članova CaliVita® International mreže (u daljnjem tekstu: Član), te odnosi između Tvrtke i CaliVita® International mreže (u daljnjem tekstu CV Mreža) te između Člana i CV Mreže.

 

1.00 Objašnjenja osnovnih pojmova

1.01. Mreža - Međunarodna mreža CaliVita®, sastoji se od njezinih članova širom svijeta putem kojih se distribuiraju njezini proizvodi. Mreža djeluje na način koji je u bitnom dijelu jedinstven u svim zemljama u kojima njezini Članovi imaju prebivalište i/ili vode poslovanje.

1.02. Tvrtka - Calfit d.o.o. Zagreb kao ovlaštenik korištenja imena i robnog žiga CaliVita® International u Republici Hrvatskoj i koja je odgovorna za upravljanje Mrežom u toj zemlji.

1.03. Pravilnici - Zbirka pravila i propisa koji reguliraju sve aspekte koji se odnose na distribuciju proizvoda Mreže, uključujući i ovaj dokument, ali ne ograničavajući se samo na njega.

  

1.04. Član(ovi) - Pojedinci, društva ili organizacije koje su kod Tvrtke registrirani kao nezavisni Članovi Mreže. Za svrhe Pravilnika Mreže, pojam "Član", odnosi se na Članove pojedince te Članove u obliku trgovačkog društva ili organizacije te na Zastupnike Članova koji djeluju kao kao trgovačka društva ili organizacije (vidi niže pod "Zastupnici"). Upotreba pojma "Član(ovi)" i/ili "Zastupnik/Zastupnici" u ovom dokumentu ne znači, niti je upotrijebljen s namjerom da se podrazumijeva da su ti Članovi i/ili Zastupnici zaposlenici Tvrtke ili da su s Tvrtkom u bilo kakvoj vezi, osim što su nezavisni, samostalno zaposleni Članovi Mreže.

  

1.05. Zastupnik - Osoba koju je odredio Član koji djeluje kao trgovačko društvo ili organizacija za vođenje aktivnosti u okviru Mreže u ime i za račun tog Člana. Pojam Član(ovi), kako se koristi u bilo kojem od Pravilnika i u svakom od njih, treba se tumačiti tako da obuhvaća i uključuje Zastupnike Članova koji djeluju kao trgovačka društva ili organizacije, bez obzira na to je li to izričito navedeno u određenoj odredbi ili nije.

   

1.06. Članski kod - Jedinstveni deseteroznamenkasti broj Člana koji omogućuje Članu da kupuje proizvode Mreže po članskoj cijeni, a Tvrtci omogućuje praćenje bonusnih bodova i drugih Članskih prava.

 

1.07. Članska cijena - Članovi mogu kupovati proizvode Mreže od Tvrtke s popustom od 25% u odnosu na maloprodajnu cijenu.

 

1.08. Članska godina - Status Člana Mreže traje godinu dana i mora se godišnje obnavljati. Članska godina obično odgovara kalendarskoj godini (tj. od 1. siječnja do 31. prosinca određene godine).

 

1.09. Fiskalna godina - Financijska godina društva koje upravlja Mrežom u određenoj zemlji. Fiskalna godina je razdoblje koje se primjenjuje za određivanje razine godišnjeg ostvarenja Člana te svih prava koja mogu upravo u odnosu na to proizlaziti. Fiskalna godina obično odgovara članskoj godini i kalendarskoj godini.

 

1.10. Menadžer - Oznaka za članove koji postignu određenu razinu u poslu i ispunjavaju utvrđene uvjete. Postoji 16 različitih razina statusa Menadžera, a svaka od njih ima svoje uvjete za kvalifikaciju te svoje posebne koristi i nagrade kako je određeno u članku o Statusu Menadžera u ovom dokumentu (vidi članke 13.00 do 15.16.2).

 

1.11. Sponzorske linije -  budući da osoba, trgovačko društvo ili organizacija mogu postati Članovima Mreže samo kroz sponzoriranje od strane nekog od postojećih Članova, postoji veza između sponzorirajućeg Člana, novog Člana kojeg je taj Član sponzorirao i svih ljudi, trgovačkih društava ili organizacija koje kasnije postanu Članovi kao izravni ili neizravni rezultat sponzorskih aktivnosti novog Člana. Ove linearne veze zovu se sponzorske linije.

 

1.12. Grupa - Iako postoji odnos između Članova i njihovih viših sponzora, u ovom se dokumentu pojam "Grupa", odnosi samo na liniju Članova "prema dolje" tj. na skup Članova koji su postali Članovi kao izravni ili neizravni rezultat sponzorskih aktivnosti određenog Člana. Ukupno poslovanje proizvoda Mreže koju obavi Grupa Članova služi za određivanje Grupnih bonusnih bodova (vidi čl. 1.15) i Grupnih komercijalnih bodova (vidi čl. 1.19), koji određuju pravo na isplatu Članova za određeni mjesec.

 

1.13. Bonusni bodovi (BB) - (Bonus Points - BP) - za svaki proizvod ponuđen putem Mreže dodjeljuje se određeni iznos bonusnih bodova koji se ostvaruju kupnjom tog proizvoda. Bonusne bodove koje ostvari Član, zajedno s bonusnim bodovima koje ostvari Grupa Članova obračunava Tvrtka te oni čine osnovu za određivanje mjesečne nominalne razine ostvarenja.

 

1.14. Osobni bonusni bodovi (OBB) - (Personal Bonus Points - PBP) - bonusni bodovi koje Član ostvari iz njegove osobne kupnje proizvoda.

 

1.15. Grupni bonusni poeni (GBB) - (Group Bonus Points - GBP) - ukupni bonusni bodovi ostvareni osobnim kupnjama Članova, ukupnim kupnjama izravno sponzorirane Grupe Članova i izravno sponzoriranih Članova.

 

1.16. Osobni grupni bonusni bodovi (OGBB) - (Personal Group Bonus Points - PGBP) - iznos bonusnih bodoba koji se izračunava oduzimanjem GBB (Grupnih bonusnih bodova) svih izravno sponzoriranih 21% Grupa od ukupnih GBB (Grupnih bonusnih bodova).

 

1.17. Komercijalni bodovi (KB) - (Commercial Points - CP) - za svaki proizvod ponuđen putem Mreže dodjeljuje se određeni iznos komercijalnih bodova, što čini osnovu za izračunavanje mjesečnih isplata. Postoci nominalne razine ostvarenja primjenjuju se na ukupne iznose komercijalnih bodova da bi se utvrdilo pravo Člana na mjesečnu isplatu.

 

1.18. Osobni komercijalni bodovi (OKB) - Personal Commercial Points - PCP) - komercijani bodovi koje Član ostvari osobnom kupnjom proizvoda.

 

1.19. Grupni komercijalni bodovi (GKB) - (Group Commercial Points - GCP) - komercijalni bodovi ostvareni skupnim kupnjama Grpe Članova.

 

1.20. Osobni grupni komercijalni bodovi (OGKB) - (Personal Group Commercial Points - PGCP) - iznos komercijalnih bodova koji se izračunava oduzimanjem GKB (Grupnih komercijalnih bodova) od izravno sponzorirane 21% Grupe od ukupnih GKB (Grupnih komercijanih bodova).

 

1.21. Nominalna razina ostvarenja - Postoci koji se koriste da bi se utvrdio iznos osnovnog mjesečnog prava Člana na isplatu. Postotna razina određuje se mjesečnim Grupnim bonusnim bodovima (GBB) koje ostvari Grupa Članova. Postoji sedam (7) različitih razina i one variraju od 4% do 21% (vidi čl. 8.01).

 

1.22. Elitni klub - klub u okviru Međunarodne Mreže CaliVita® (CaliVita® International Network) koji posluje u skladu sa svojim vlastitim posebnim pravilima. Članstvo u Elitnom klubu otvoreno je za sve Članove pod uvjetom da ispune uvjete koje propisuje Elitni klub kako je naznačeno u člancima 9.00 do 11.02.

 

1.23. Progresivni sustav nagrađivanja - sustav za Članove koji su Članovi Elitnog kluba za povećanje njihovog prava na mjesečnu isplatu, ovisno o ispunjenju određenih uvjeta kako je naznačeno u pravilima i propisima koji se na to odnose (vidi čl. 10.0 do 11.02).

 
1.24. CaliNews - Bilten (newsletter) kojeg objavljuje Međunarodna Mreža CaliVita® (CaliVita® International Network) u suradnji s Tvrtkom.

 

 
 
 
 
 


Kontakt


KONTAKT:

www.vitamini-hr.com
info@vitamini-hr.com

098/359-482
091/47-44-777
Svakim radnim danom od 9-21h.

Isporuka: Hrvatska Europska unija Bosna i Hercegovina Srbija
KartaGdje se nalazimo:

KLUB ZDRAVLJA CALIFIT
Krešimira Filića 8, Varaždin

 


.

CALFIT d.o.o.
Bednjanska 8A, Zagreb
Tel: 01/611-2234


Prilikom kontaktiranja ili dolaska na navedene adrese, molimo napomenite da ste prvu informaciju dobili na
www.vitamini-hr.com ili napomenite broj: 385 1111027

   
 
Copyright C 2007. - 2013. Studio 7 design. Sva prava pridržana.
 
 
 

Uvjeti korištenja | Uvjeti prodaje | Privatnost podataka | Reklamacije